Kailash Chandra Gaur Chairman
Pavan Gaur Managing Director
Krishna S Hegde CEO
Manjula / M G Hegde Finance/Accounts Executive
Gopinath K S, Nishikanth, Ramesh Marketing Executive
Ranganath, Bhagya Accountant
Sathish, Babu Planning & Purchase Dept
Keshav Murthy, Kiran Kumar Production Dept
Ravi Bhat, Shiv Prakash, Nataraj Production Engg Dept
Soman, Janakaraj Maintance Dept
Ananth, Shankar QC Dept